"ไพฑูรย์ ศรีชัยสวัสดิ์" ชื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ iPhone XR ของ Apple คือใคร? | Pricedays.com

"ไพฑูรย์ ศรีชัยสวัสดิ์" ชื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ iPhone XR ของ Apple คือใคร?

"ไพฑูรย์ ศรีชัยสวัสดิ์" ชื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ iPhone XR ของ Apple คือใคร?

หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา หลายคนสงสัยว่า "ไพฑูรย์ ศรีชัยสวัสดิ์" ชื่อที่ปรากฏอยู่บนรูปตัวอย่าง iPhone XR ที่หน้าเพจ https://www.apple.com/th/iphone-xr/  เว็บไซต์ Apple ประเทศไทยนั้นเป็นใคร มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ 

เราได้พยายามสืบค้นหาข้อมูลของชื่อนี้ จนไปเจอข้อมูลของเขาบน  Linkedin แท้จริงแล้ว เขาคือ iPhone Carrier Account Manager ของ Apple ประเทศไทยนั่นเอง

เนื้อหาที่น่าสนใจ