เปลี่ยน Wi-Fi ในบ้าน ให้เป็น AC Mesh Wi-Fi ลดทันที 30% ที่ Advice | Pricedays.com

เปลี่ยน Wi-Fi ในบ้าน ให้เป็น AC Mesh Wi-Fi ลดทันที 30% ที่ Advice

เพียงนำ  Router รุ่นใดก็ได้ มาแลกซื้อ Mesh TP-LINK  Wireless Deco E4 ลดเลยทันที 30%

นอกจากนี้ Deco ยังมอบโชคบินไปเจแปนพร้อมรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท 


เพียงซื้อ Deco รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 62   เพียงลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2IHJ6Tn

รับสิทธิ์ชิงโชคดังนี้
• Deco M9PLus 2 Pack รับ 2 สิทธิ์ ,1 pack รับ 1 สิทธิ์
• Deco M5 3 Pack รับ 3 สิทธิ์ , 2 pack รับ 2 สิทธิ์ , 1 pack รับ 1 สิทธิ์
• Deco M4 2 Pack รับ 2 สิทธิ์ , 1 pack รับ 1 สิทธิ์
• Deco E4 2 Pack รับ 2 สิทธิ์ , 1 pack รับ 1 สิทธิ์

----------------------------------------------

เงื่อนไข
- เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ TP-Link Deco Series รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 62  สามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิ้ง หรือ QR-Code ที่กำหนด
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน Live Facebook TP-Link TH ในวันที่ 4 พ.ย. 2562
- รางวัลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ขอสงวนสิทธใิ์ห้กับลูกค้าที่เป็น End User ที่ซื้อไปเพื่อการใช้งานเท่านั้น 
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัลทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ทางบ.ฯจะเป็นผู้เลือกช่วงเวลาเดินทางประมาณปลายเดือน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62
- ผู้ที่ได้รางวัลมูลค่าเกิน 10,000 บาท จำเป็นที่จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานอย่างครบถ้วนเท่านั้น
- ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้
- คำตัดสินจากบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

----------------------------------------------

เนื้อหาที่น่าสนใจ