บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช Ready Cash กดเงินไปใช้ก่อน ค่อยคืนทีหลัง | Pricedays.com

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช Ready Cash กดเงินไปใช้ก่อน ค่อยคืนทีหลัง

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช Ready Cash สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน บัตรนี้ช่วยคุณได้ ให้คุณเบิกเงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ด้วยวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในทุกการใช้จ่าย โดยอัตราดอกเบี้ยจะคำนวณตามวันที่ใช้จริง แบบลดต้นลดดอก

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

การผ่อนชำระ
ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี

การคำนวณดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

อัตราดอกเบี้ย  27%  ต่อปี (CPR + 9%) 
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม ประกาศของธนาคารฯ

CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 CPR = 18% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 30 – 60 ปี
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)


>> ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก <<

สมัครบัตรกดเงินสด
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี
รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช (TMB Ready Cash) เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน บัตรนี้ช่วยคุณได้ ให้คุณเบิกเงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ด้...
บัตรกดเงินสดอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ