บัตรเครดิตธนชาต ช้อปที่โรบินสันออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 8% | Pricedays.com

บัตรเครดิตธนชาต ช้อปที่โรบินสันออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 8%

สิทธิพิเศษที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%* (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 880 บาท/บัญชีบัตรเครดิต/เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ)

เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตธนชาต และลงทะเบียนโดยพิมพ์ TON ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งไปที่ 4712066 (3 บาท/ครั้ง ตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%* ดังนี้

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,800 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว
  • ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 2,800 - 7,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 8,000 - 11,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  • ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 12,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 480 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 880 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ
 • สำหรับรายการใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่นับรวมการชำระผ่านเครื่องรับบัตรฯ (EDC) การสั่งซื้อทองคำทุกประเภท
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ
  • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
  • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ สาขาของธนาคาร หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

 

สิทธิพิเศษที่ 2 : รับส่วนลด 8%* สำหรับการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย เท่านั้น ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการสั่งซื้อ (ลดสูงสุด 400 บาท) โดยพิมพ์ Discount Code “ RBSTBANK19”

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด RBSTBANK19 ดังนี้

 • การรับส่วนลด 8%* (สูงสุด 400 บาท) สมาชิกบัตรจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดที่มอบให้ ในขั้นตอนการชำระเงินที่ www.robinson.co.th โดยยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดจะแสดงผลให้ทราบก่อนการชำระเงิน โดยโค้ดส่วนลดจะสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น และ มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1,000 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซ้ือ
 • สงวนสิทธิ์และจำกัดจำนวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด จำนวน 500 สิทธิ์ ต่อ เดือน รวมทั้งสิ้น 4,500 สิทธิ์ต่อตลอดรายการ ซึ่งสมาชิกบัตรสามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้ ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
 • เฉพาะรายการสั่งซื้อและชำระเงินที่ www.robinson.co.th ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผง, สินค้าแบรนด์ Garmin, สินค้าแบรนด์ Dyson, สินค้าแบรนด์ Coach, สินค้าแบรนด์ Jubilee Diamond, สินค้าแบรนด์ FitflopTM, สินค้าแบรนด์ Zebra, สินค้าประเภท เครื่องฟอกอากาศ, สินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, สินค้า Flash Sale, สินค้า Flash Deals, สินค้าผ่อนชำระ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และสินค้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยโรบินสันออนไลน์
 • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
 • สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-mail
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น เป็นไปตามรายละเอียดของสื่อโปรโมชั่น
 • กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
 • คูปองมีจำนวนจำกัด Robinson Online ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคูปองให้กับผู้ที่สั่งซื้อสินค้า และรับสิทธิ์คูปองก่อน
 • การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีข้อพิพาทในเนื้อหา หรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้ และเป็นข้อสรุป หากเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ถูกตัดสินหรือตีความให้เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือบังคับใช้มิได้นั้น
 • โรบินสัน ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีมีการใช้โค้ดผิดเงื่อนไข
 • โรบินสัน ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ โรบินสัน ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
โปรโมชั่นร้านค้า
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 0 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ