‘เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงิน’ ด้วยสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ไม่ต้องใช้คนค้ำ รู้ผลอนุมัติทันที | Pricedays.com

‘เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงิน’ ด้วยสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ไม่ต้องใช้คนค้ำ รู้ผลอนุมัติทันที

เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด ให้ชีวิตได้ไปต่อ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ หรือรถกระบะ สมัครง่าย ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติทันที รถยังมีขับ ไม่ต้องโอนเล่ม 
 

ผ่อนเบาๆ ให้ชีวิตสบายๆ ชีวิตไปต่อได้ง่ายขึ้น 

 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) 

 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โปะได้ ไม่มีค่าปรับ 

 • จ่ายค่างวดสะดวก ที่จุดบริการ KTC TOUCH 
  และช่องทางของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ 

 

 

รายละเอียดการสมัคร 

คุณสมบัติ 

 • สัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี 

 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน 

 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) 

 • มีโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 • มีรถยนต์ หรือรถกระบะเป็นของตนเอง (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี) 

 

เอกสาร 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ 

 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน 

 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 • พ.ร.บ. และ กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ (ถ้ามี ฉบับจริง หรือ สำเนา) 

 • ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของเท่านั้น 

หมายเหตุ เฉพาะรถยี่ห้อที่ให้บริการ ดังนี้ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Suzuki, Ford, Mazda, Chevrolet, MG, Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi, MINI 

เนื้อหาที่น่าสนใจ