บัตรกดเงินสด KTC PROUD | Pricedays.com

บัตรกดเงินสด KTC PROUD

เคทีซี
รายได้ขั้นต่ำ : 12,000 บาท/เดือน สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud บัตรเดียวที่ยืดหยุ่นกว่าทุกครั้ง เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท สามารถรับวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท และคล่องตัวด้วยบริการแบ่งชำระ FLEXI ดอกเบี้ย 0% หรือดอกเบี้ยแบบคงที่ในอัตราพิเศษ 0.75% ต่อเดือน ให้คุณใช้วงเงินสินเชื่อผ่านบริการเบิกถอนเงินสด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
รายได้ต่อเดือน
12,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรกดเงินสด
 • ชื่อบัตร
  บัตรกดเงินสด KTC PROUD
 • สถาบันการเงิน
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงินอนุมัติ
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด
  1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  0
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 28% ต่อปี
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี
รายได้ขั้นต่ำ : 12,000 บาท/เดือน สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud บัตรเดียวที่ยืดหยุ่นกว่าทุกครั้ง เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท สามารถรับวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท และคล่องตัวด้วยบริการแบ่งชำระ FLEXI ดอกเบี้...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ