บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช | Pricedays.com

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

ทีเอ็มบี
รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช (TMB Ready Cash) เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน บัตรนี้ช่วยคุณได้ ให้คุณเบิกเงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ด้วยวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในทุกการใช้จ่าย โดยอัตราดอกเบี้ยจะคำนวณตามวันที่ใช้จริง แบบลดต้นลดดอก
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรกดเงินสด
 • ชื่อบัตร
  บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช
 • สถาบันการเงิน
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงินอนุมัติ
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด
  1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  0
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ไม่เกิน 28%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ
 • อายุ 20 - 59 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่มสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี
รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช (TMB Ready Cash) เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน บัตรนี้ช่วยคุณได้ ให้คุณเบิกเงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ด้...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ