บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ | Pricedays.com

บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์

เคทีซี
 • รับ x2 คะแนน KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ เป็นเงินสกุลต่างประเทศทั่วโลก
 • เข้าใช้บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
 • รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 62 หยวน/ครั้ง*
 • รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งใน และต่างประเทศ
 • ส่วนลด และสิทธิพิเศษอีกมากมายจากร้านค้าในไทยที่ร่วมรายการ
 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท
 • เบิกถอนเงินสดได้ 100%
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
รายได้ต่อเดือน
50,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อายุคะแนนสะสม
ไม่มีหมดอายุ
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ชื่อบัตร
  บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์
 • สถาบันการเงิน
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงิน
  100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท, ขั้นต่ำ 500 บาท
 • วงเงินสูงสุด
  2-5 เท่าของรายได้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  ฟรี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  18%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม บาท/ปี
รับ x2 คะแนน KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ไดมอนด์ เป็นเงินสกุลต่างประเทศทั่วโลก เข้าใช้บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอ...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ