บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม | Pricedays.com

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

ธนชาต
อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้คะแนนสะสมทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร และให้คะแนนทวีคูณจากหลายหมวด อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
400 บาท/ปี
อายุคะแนนสะสม
5 ปี
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ชื่อบัตร
  บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
 • สถาบันการเงิน
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงิน
 • วงเงินสูงสุด
  5 เท่าของรายได้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  400 บาท/ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  18%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี
 • สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 20,000 บาท
  สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
  สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท

บัตรเสริม

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ปี
อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้คะแนนสะสมทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร และให้คะแนนทวีคูณจากหลายหมวด อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ