บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ | Pricedays.com

บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้

ยูโอบี
"THE MEN DON'T GET IT" เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในบัตรเดียว
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
3,000 บาท/ปี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ชื่อบัตร
  บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้
 • สถาบันการเงิน
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงิน
 • วงเงินสูงสุด
  5 เท่าของรายได้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  3,000 บาท/ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  18%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครเป็นเพศหญิง
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • พนักงานประจำ 1 ปี (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธรุกิจเดียวกัน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

บัตรเสริม

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สช.8 (จัดทำโดยตัวแทนขาย)
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 3 บาท/ปี
"THE MEN DON'T GET IT" เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในบัตรเดียว...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ