บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ | Pricedays.com

บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ยูโอบี
 • สัมผัสอีกระดับของเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์
 • สิทธิพิเศษครบครันในบัตรเดียว รับคะแนนสะสม 15 บาท = 1 คะแนน
 • รับคะแนน X4 The1 Points
 • รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 15% ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
3,000 บาท/ปี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ชื่อบัตร
  บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์
 • สถาบันการเงิน
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงิน
 • วงเงินสูงสุด
  5 เท่าของรายได้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  3,000 บาท/ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  18%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท/ ข้าราชการ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

บัตรเสริม

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 3 บาท/ปี
สัมผัสอีกระดับของเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ สิทธิพิเศษครบครันในบัตรเดียว รับคะแนนสะสม 15 บาท = 1 คะแนน รับคะแนน X4 The1 Points รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 15% ที่ร้านค้าที่...
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ